Gwybodaeth am y Parc Gwyliau

Mae gan Barc Carafan a Gwersylla Bryn Gloch nifer o ddewisiadau aros ar eich cyfer.  Os ydych am wersylla yna gellwch ddod  รข’ch pabell neu babell-drelyr yma.  Mae ein parc teithio efo digon o le ar gyfer faniau-campio, cartrefi modur a charafanau.  Mae gennym leiniau tymhorol ar gael os ydych am adael eich carafan ar y safle am y tymor neu am ran o’r tymor.  Mae’r Byncws yn uned hunangynhaliol efo lle ar gyfer 16 o bobl i gysgu.  Mae ein carafanau sefydlog ar gael i’w llogi hefyd yn cysgu 6 yr un.  Mae’r cyfan ar gael i chi ar gyfer eich gwyliau hunan arlwy yma yng Nghymru. 

Am ragor o wybodaeth pwyswch un o’r tabiau uchod.
 

 North Wales Web Design